De Boerderij

Op de boerderij hebben we ons toegelegd op het fokken en in stand houden van zeldzame huisdierrassen, we zijn dan ook een erkend fokcentrum van de SZH (stichting zeldzame huisdierrassen). SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder landbouwhuisdieren in Nederland. Dit doen we door nieuwe functies voor authentieke rassen te promoten zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Zo kunnen ze ingezet worden bij duurzame landbouw, natuurbeheer, sport en recreatie en als hobbydier. Kinderboerderijen en in openlucht musea zijn zo levende voorbeelden van onze cultuur

Hoeve het Rondgors heeft het Oud Nederlandse Landrasvarkens, dit ras heeft hangoren, het zijn mooie lange varkens, wit en hebben een iets omhoog gebogen neus. Dit ras is met uitsterven bedreigd. We hebben de Oud Nederlands Landrasvarkens: Agaat, Lotte, Katrien en de beer Kobus. Naast het Oud Nederlands Landrasvarken heeft Hoeve het Rondgors nog het Bonte Bentheimer varken, de Bonte Bentheimer is een oud varkensras dat van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw veel voorkwam in het de grensstreek van Bad Bentheim en Twente het is een bont gevlekt varken wat prachtige biggetjes oplevert. We hebben de Bentheimer varkens Olla, Zwoerd en Odillia en de beren Kenneth, en Kukky.


Naast de varkens hebben we nog onze Witrik Koeien Fien en Jeanneke (roepnaam Puppykoe), de naam Puppykoe hebben de kinderen van de zorgboerderij verzonnen, zowel Fien als Puppykoe is op Hoeve het Rondgors geboren en de hulpboeren wandelde met Puppykoe toen deze een klein kalfje was over het terrein alsof het een hondje was en leerde deze kunstjes, mooi om te zien hoe kinderen met jonge dieren om  kunnen gaan. Dit jaar hebben Puppykoe en Fien allebei een kalfje gekregen.

Hoeve het Rondgors is een Zorg- & Educatieboerderij voor kinderen en jeugd met een verstandelijke beperking, adhd en/of een vorm van autisme, zij komen op de boerderij voor begeleide dagbesteding en eventueel tijdelijk verblijf, onze hulpboeren dragen ieder op hun eigen niveau en eigen tempo een steentje bij in de verzorging van de dieren. De omgang met de dieren en het buiten zijn in de natuur heeft een gunstig effect op mensen, wat onder andere bijdraagt aan een positieve ontwikkeling wat betreft sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en het omgaan met emoties van zichzelf en anderen.
Naast de varkens en koeien, paarden en pony's hebben we ook nog boerenfoxen, Nederlandse landgeiten, konijnen, kippen, eenden en Twentse landganzen op onze boerderij.