Gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Wij vangen de kinderen op in onze normale leefomgeving. Wij vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding. Anders dan bijvoorbeeld een leefgroep zijn wij 24 uur per dag het vaste gezicht. Kinderen en jongeren wonen en functioneren binnen ons gezin en worden opgenomen als gezinslid.

Wij bieden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Wij hebben als gezinshuisouders een achtergrond in de zorg voor jeugd en zijn professioneel opgeleid. Het dagdagelijkse leven is ons uitgangspunt om de kinderen en jongeren die hier wonen weer vertrouwen te laten krijgen in volwassenen. Daarnaast krijgen zij professionele begeleiding om doelen die gesteld worden te behalen. 

Binnen ons gezinshuis wonen kinderen en jongeren met gedragsproblemen zoals ADHD, ASS, ODD, kinderen met hechtingsproblematiek of lichte trauma. 

Het is heel belangrijk dat kinderen zich hier thuis voelen en we zijn heel zorgvuldig in de aanmeldingsprocedure. We willen voorkomen dat kinderen onnodig moeten verhuizen. 

Wil je meer informatie over ons gezinshuis dan kun je altijd contact opnemen via 076-5962574 of e-mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..