Dieren

Het hebben van een huisdier is gezond, zij hebben een helende werking. Wetenschappelijk is bewezen dat mensen zich geestelijk en lichamelijk prettiger voelen als zij een huisdier hebben. Daarnaast zorgt een huisdier ervoor dat je in beweging blijft. Ook geven dieren afleiding, waardoor de aandacht van eigen pijntjes en kwalen afnemen.

Dieren zorgen voor de basisbehoeften van een mens: knuffelen en aaien, liefde geven en 'het dier luistert tenminste'. Ouderen met een huisdier hebben een betere fysieke conditie dan ouderen zonder huisdier. Dit komt niet alleen doordat ze meer beweging krijgen door de zorg voor het dier, een huisdier geeft zin aan het leven. Dieren leven mee en voelen dingen aan.

Bij kinderen werkt de aanwezigheid van een dier bloeddrukverlagend en stress verminderend. Het aaien en aanraken van een dier bezorgt een gevoel van zekerheid, kameraadschap, intimiteit en continuïteit. Het draagt bij aan de psychische en fysieke gezondheid van mensen, zij kunnen zich beter ontspannen.

 Bij mensen met huisdieren is concreet waargenomen dat:

- Er een lagere bloeddruk en cholesterol gehalte is;
- Het kan helpen astmarisico's te verminderen;
- Zij kunnen zich beter concentreren, het humeur is beter en er zijn minder gedragsproblemen;
- Dieren helpen het geheugen te trainen;
- Ouderen voelen zich minder eenzaam.

Het samenleven met dieren heeft een positief effect op de bloedsomloop.